Dịch vụ này được phát triển và sở hữu bởi Vinaphone, không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, sử dụng cho mục đích thương mại hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Vinaphone. Mọi vi phạm sẽ được xử lý như sau:

1. Ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng mà không cần thông báo với khách hàng;

2. Phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.Danh sách gói cước:


Gói Cước Gói hỗ trợ miễn phí DATA 3G khi sử dụng dịch vụ, cập nhật tin tức liên tục... Gói ngày